Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bohatosť6430 SGWaAP
0.353pestrosť21556 SGWaAP
0.449mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.452rôznorodosť28981 SGWaAP
0.460mnohorakosť2170 SGWaAP
0.462rozmanitosť43805 SGWaAP
0.502živosť4011 SGWaAP
0.522svojráznosť1282 SGWaAP
0.529malebnosť1468 SGWaAP
0.551jedinečnosť36267 SGWaAP
0.558pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.560unikátnosť4213 SGWaAP
0.560výraznosť1395 SGWaAP
0.564lahodnosť839 SGWaAP
0.574plastickosť1110 SGWaAP
0.575exotickosť493 SGWaAP
0.575pôsobivosť2528 SGWaAP
0.587osobitnosť766 SGWaAP
0.596šťavnatosť1781 SGWaAP
0.596farebnosť34924 SGWaAP
0.597nevšednosť1453 SGWaAP
0.598mnohostrannosť1115 SGWaAP
0.599podmanivosť409 SGWaAP
0.601veľkoleposť4641 SGWaAP
0.605mohutnosť5746 SGWaAP