Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bohatiersky460 SGWaAP
0.505bohatier2629 SGWaAP
0.593pevec1105 SGWaAP
0.599spanilý619 SGWaAP
0.599hrdinský10510 SGWaAP
0.609chrabrý2268 SGWaAP
0.616udatný4847 SGWaAP
0.627junák5494 SGWaAP
0.644srdnatý423 SGWaAP
0.648udatná472 SGWaAP
0.655zápalistý705 SGWaAP
0.659ľúbezný1538 SGWaAP
0.668šuhaj6119 SGWaAP
0.670udatný_bojovník768 SGWaAP
0.673ľúty825 SGWaAP
0.673blahý524 SGWaAP
0.679vznešený20996 SGWaAP
0.680bard4559 SGWaAP
0.682našský436 SGWaAP
0.686znamenitý5825 SGWaAP
0.687tatársky2108 SGWaAP
0.689plebejský727 SGWaAP
0.691heroický3866 SGWaAP
0.691nehynúci585 SGWaAP
0.691rúči616 SGWaAP
0.692roztopašný1447 SGWaAP
0.694kozácky1071 SGWaAP
0.697nepremožiteľný1404 SGWaAP
0.699snivý490 SGWaAP
0.699buričský401 SGWaAP
0.699ospievať1372 SGWaAP
0.702vzletný1014 SGWaAP
0.703bodrý1300 SGWaAP
0.705zbojnícky3049 SGWaAP
0.706mužný4379 SGWaAP
0.707jadrný418 SGWaAP
0.707dubisko401 SGWaAP
0.708samopašný692 SGWaAP
0.709košatý2257 SGWaAP
0.709odbojný1438 SGWaAP
0.709mýtický5265 SGWaAP
0.712mučenícky564 SGWaAP
0.712zbojník23566 SGWaAP