Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bohatiersky460 SGWaAP
0.505bohatier2629 SGWaAP
0.593pevec1105 SGWaAP
0.599spanilý619 SGWaAP
0.599hrdinský10510 SGWaAP
0.609chrabrý2268 SGWaAP
0.616udatný4847 SGWaAP
0.627junák5494 SGWaAP
0.644srdnatý423 SGWaAP
0.648udatná472 SGWaAP
0.655zápalistý705 SGWaAP
0.659ľúbezný1538 SGWaAP
0.668šuhaj6119 SGWaAP
0.670udatný_bojovník768 SGWaAP
0.673ľúty825 SGWaAP
0.673blahý524 SGWaAP
0.679vznešený20996 SGWaAP
0.680bard4559 SGWaAP
0.682našský436 SGWaAP
0.686znamenitý5825 SGWaAP
0.687tatársky2108 SGWaAP
0.689plebejský727 SGWaAP