Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bohatier2629 SGWaAP
0.423junák5494 SGWaAP
0.433udatný4847 SGWaAP
0.470chrabrý2268 SGWaAP
0.505bohatiersky460 SGWaAP
0.519pevec1105 SGWaAP
0.527černokňažník3244 SGWaAP
0.532hrdinský10510 SGWaAP
0.543udatný_bojovník768 SGWaAP
0.550hrdina286500 SGWaAP
0.550bard4559 SGWaAP
0.561rytier56860 SGWaAP
0.570popolvár1414 SGWaAP
0.575zbojník23566 SGWaAP
0.577geroj1188 SGWaAP
0.591hrdinská6995 SGWaAP
0.592šuhaj6119 SGWaAP
0.603nepremožiteľný1404 SGWaAP
0.607pomstiteľ2996 SGWaAP
0.607vojvodca8873 SGWaAP
0.608ataman847 SGWaAP
0.608epos10976 SGWaAP
0.610héros444 SGWaAP
0.610sedemhlavý428 SGWaAP
0.613lomidrevo692 SGWaAP