Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bohabojný2612 SGWaAP
0.261zbožný9829 SGWaAP
0.337nábožný6391 SGWaAP
0.399pobožný3525 SGWaAP
0.414cnostný3041 SGWaAP
0.426počestný2196 SGWaAP
0.473pokojamilovný464 SGWaAP
0.529bezbožník2862 SGWaAP
0.534služobník35859 SGWaAP
0.545veľkodušný2271 SGWaAP
0.555šľachetný7071 SGWaAP
0.555udatný4847 SGWaAP
0.555bezbožný5665 SGWaAP
0.563dobroprajný1045 SGWaAP
0.564čnostný1090 SGWaAP
0.569horlivý12656 SGWaAP
0.570statočný25969 SGWaAP
0.571pravdovravný1321 SGWaAP
0.576urodzený5629 SGWaAP
0.582pokorný18255 SGWaAP
0.583dobrotivý6652 SGWaAP
0.584pohan25230 SGWaAP
0.587múdry88722 SGWaAP
0.587dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.592ctihodný8791 SGWaAP