Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boh268574 SGWaAP
0.348božstvo27454 SGWaAP
0.377stvoriteľ26133 SGWaAP
0.379Boh1407708 SGWaAP
0.403Alah8244 SGWaAP
0.436lucifer7829 SGWaAP
0.437Všemohúci8611 SGWaAP
0.453poloboh3338 SGWaAP
0.459Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.464všemohúci10916 SGWaAP
0.468Apolón3075 SGWaAP
0.483satan28705 SGWaAP
0.483Lucifer3851 SGWaAP
0.487olympský742 SGWaAP
0.488kristus2498 SGWaAP
0.490Satan19195 SGWaAP
0.490uctievať28648 SGWaAP