Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boháč22731 SGWaAP
0.438milionár24846 SGWaAP
0.460zbohatlík6234 SGWaAP
0.508multimilionár2713 SGWaAP
0.524zámožný6513 SGWaAP
0.527pracháč1248 SGWaAP
0.534majetný7337 SGWaAP
0.534miliardár20684 SGWaAP
0.557finančník12913 SGWaAP
0.571žobrák22698 SGWaAP
0.573sveták1380 SGWaAP
0.573mamonár451 SGWaAP
0.580bedár4960 SGWaAP
0.586biznismen8630 SGWaAP
0.589chamtivý4371 SGWaAP
0.596bankár26587 SGWaAP
0.599chudobný145488 SGWaAP
0.605skupáň796 SGWaAP
0.611chamtivec1584 SGWaAP
0.613buržuj1376 SGWaAP
0.621márnotratný1218 SGWaAP
0.621lakomý3536 SGWaAP