Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božstvo27454 SGWaAP
0.348boh268574 SGWaAP
0.378uctievanie17466 SGWaAP
0.407Božstvo1886 SGWaAP
0.431vtelenie8539 SGWaAP
0.459pohanské3021 SGWaAP
0.469pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.481stvorenie85874 SGWaAP
0.482božskosť2404 SGWaAP
0.487božské15006 SGWaAP
0.489stvoriteľ26133 SGWaAP
0.505uctievať28648 SGWaAP
0.506polyteizmus902 SGWaAP
0.509mystérium8855 SGWaAP
0.513pohanský15801 SGWaAP
0.517zbožštenie880 SGWaAP
0.525vtelený1842 SGWaAP
0.525Boh1407708 SGWaAP
0.526bohyňa37070 SGWaAP