Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božie_požehnanie10737 SGWaAP
0.393vyprosovať8908 SGWaAP
0.398požehnanie75787 SGWaAP
0.430božia_milosť21794 SGWaAP
0.514požehnané4579 SGWaAP
0.520požehnaný20642 SGWaAP
0.532požehnaná9547 SGWaAP
0.541požehnávať7069 SGWaAP
0.557žehnať18030 SGWaAP
0.597nebeská_Matka2239 SGWaAP
0.604vyprosiť8676 SGWaAP
0.610Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.612požehnať28550 SGWaAP
0.618milostiplný512 SGWaAP
0.621zdravíčko3890 SGWaAP
0.629dobrodenie7239 SGWaAP
0.634šťastlivý1467 SGWaAP
0.650milosť144401 SGWaAP
0.656božia234147 SGWaAP
0.657modlitba361851 SGWaAP
0.657Duch_svätý56246 SGWaAP