Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božie169284 SGWaAP
0.257Kristovo35215 SGWaAP
0.291Slovo_božie2955 SGWaAP
0.303Ježišovo38510 SGWaAP
0.317Pánov46093 SGWaAP
0.331Duch_svätý56246 SGWaAP
0.360Duch105340 SGWaAP
0.363Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.367Boží36400 SGWaAP
0.367boží175585 SGWaAP
0.386biblické12886 SGWaAP
0.389Kristus313755 SGWaAP
0.393Evanjelium7313 SGWaAP
0.395evanjelium124300 SGWaAP
0.395zjavené3081 SGWaAP
0.395vtelené1788 SGWaAP
0.397Ježiš486700 SGWaAP
0.398božia234147 SGWaAP
0.398Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.401sväté41015 SGWaAP
0.404sväté_písmo27168 SGWaAP
0.405Boh1407708 SGWaAP
0.411Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.413Máriino3779 SGWaAP