Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božia_prozreteľnosť3927 SGWaAP
0.225prozreteľnosť5441 SGWaAP
0.234Prozreteľnosť1535 SGWaAP
0.443božia234147 SGWaAP
0.448božia_milosť21794 SGWaAP
0.509Duch_svätý56246 SGWaAP
0.515odovzdanosť6192 SGWaAP
0.520Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.529Všemohúci8611 SGWaAP
0.532Boh1407708 SGWaAP
0.541spása73432 SGWaAP
0.543božia_Matka4988 SGWaAP
0.546milosrdná7989 SGWaAP
0.549dobrotivosť2433 SGWaAP
0.549milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.554svätosť32841 SGWaAP
0.560spasiteľná1328 SGWaAP
0.561nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.563božie169284 SGWaAP
0.565Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.567večná_spása2187 SGWaAP
0.571Duch105340 SGWaAP