Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božia_milosť21794 SGWaAP
0.332milosť144401 SGWaAP
0.341Duch_svätý56246 SGWaAP
0.374božia234147 SGWaAP
0.430božie_požehnanie10737 SGWaAP
0.448božia_prozreteľnosť3927 SGWaAP
0.448milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.450Duch105340 SGWaAP
0.454božie169284 SGWaAP
0.455svätosť32841 SGWaAP
0.456Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.463Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.472Milosť2323 SGWaAP
0.477spása73432 SGWaAP
0.481Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.498Boh1407708 SGWaAP
0.504večná_spása2187 SGWaAP
0.504Všemohúci8611 SGWaAP
0.505požehnanie75787 SGWaAP
0.505Kristova37397 SGWaAP
0.507vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.511dobrotivosť2433 SGWaAP
0.512skrze69167 SGWaAP
0.512spasiteľná1328 SGWaAP