Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božia_Matka4988 SGWaAP
0.169Panna_Mária45063 SGWaAP
0.203panna_Mária87919 SGWaAP
0.246Bohorodička8326 SGWaAP
0.289nebeská_Matka2239 SGWaAP
0.312preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.351sedembolestná2845 SGWaAP
0.366Nepoškvrnený4284 SGWaAP
0.367Sedembolestný2464 SGWaAP
0.401preblahoslavená_Panna501 SGWaAP
0.411blahoslavená8390 SGWaAP
0.414fatimská2118 SGWaAP
0.416milostivá3559 SGWaAP
0.419blahoslavená_Panna705 SGWaAP
0.420svätá132243 SGWaAP
0.435Božský_Srdce2302 SGWaAP
0.436svätá_Trojica7096 SGWaAP
0.437Bolestný699 SGWaAP
0.439svätá4856 SGWaAP
0.440svätica6831 SGWaAP