Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000božia234147 SGWaAP
0.345Pánov46093 SGWaAP
0.360Duch_svätý56246 SGWaAP
0.372Kristova37397 SGWaAP
0.374božia_milosť21794 SGWaAP
0.398božie169284 SGWaAP
0.398Duch105340 SGWaAP
0.403boží175585 SGWaAP
0.423božiť2233 SGWaAP
0.439Boh1407708 SGWaAP
0.443božia_prozreteľnosť3927 SGWaAP
0.444Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.445spasiteľná1328 SGWaAP
0.452svätá132243 SGWaAP
0.455milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.456Všemohúci8611 SGWaAP
0.461Otcov4563 SGWaAP
0.461Kristus313755 SGWaAP
0.464božie_milosrdenstvo23624 SGWaAP
0.464Ježišova37368 SGWaAP
0.466opravdivá5754 SGWaAP
0.470vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.471Boží36400 SGWaAP
0.473svätosť32841 SGWaAP