Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boží_Syn11793 SGWaAP
0.240Ježiš486700 SGWaAP
0.257Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.296Kristus313755 SGWaAP
0.297Mesiáš10142 SGWaAP
0.329Syn35038 SGWaAP
0.351mesiáš16783 SGWaAP
0.356Spasiteľ20871 SGWaAP
0.388Boh1407708 SGWaAP
0.391Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.405spasiteľ26960 SGWaAP
0.424vtelené1788 SGWaAP
0.426vzkriesený9590 SGWaAP
0.427Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.433vtelený1842 SGWaAP
0.434ukrižovaný14674 SGWaAP
0.443jednorodený2317 SGWaAP
0.451vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.451boží175585 SGWaAP
0.456Otec142091 SGWaAP
0.458učeník60570 SGWaAP
0.460Kristovo35215 SGWaAP