Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boží175585 SGWaAP
0.222Boží36400 SGWaAP
0.344Pánov46093 SGWaAP
0.356Duch105340 SGWaAP
0.358Kristov25746 SGWaAP
0.367božie169284 SGWaAP
0.371Boh1407708 SGWaAP
0.377božiť2233 SGWaAP
0.377Kristus313755 SGWaAP
0.382Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.395Duch_svätý56246 SGWaAP
0.403božia234147 SGWaAP
0.421Ježiš486700 SGWaAP
0.428Všemohúci8611 SGWaAP
0.436zjavený2735 SGWaAP
0.440Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.447Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.451boží_Syn11793 SGWaAP
0.451Ježišov26674 SGWaAP
0.460spása73432 SGWaAP
0.460Kristovo35215 SGWaAP