Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boľševizmus3476 SGWaAP
0.289nacizmus17825 SGWaAP
0.300fašizmus43617 SGWaAP
0.349nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.356boľševik14514 SGWaAP
0.365klérofašizmus410 SGWaAP
0.366imperializmus6287 SGWaAP
0.369komunizmus85978 SGWaAP
0.375antikomunizmus1458 SGWaAP
0.392boľševický4033 SGWaAP
0.393totalitarizmus2624 SGWaAP
0.409sionizmus4004 SGWaAP
0.413totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.416nacionalizmus26046 SGWaAP
0.418marxizmus13099 SGWaAP
0.424čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.428boľševická3900 SGWaAP
0.432fašistický12968 SGWaAP
0.434ľudáctvo731 SGWaAP
0.439militarizmus1490 SGWaAP
0.445ideológia68602 SGWaAP
0.446šovinizmus3737 SGWaAP
0.447kozmopolitizmus928 SGWaAP