Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boľševik14514 SGWaAP
0.264boľševický4033 SGWaAP
0.291komunista120716 SGWaAP
0.303boľševická3900 SGWaAP
0.333fašista26739 SGWaAP
0.356boľševizmus3476 SGWaAP
0.379boľševické1337 SGWaAP
0.408ľudák3807 SGWaAP
0.420cárizmus577 SGWaAP
0.423internacionalista776 SGWaAP
0.428nacista32919 SGWaAP
0.442kolaborant5109 SGWaAP
0.453fašistická11983 SGWaAP
0.454fašistický12968 SGWaAP
0.454okupant9714 SGWaAP
0.456antikomunista1676 SGWaAP
0.456Stalin32834 SGWaAP
0.459menševik1073 SGWaAP
0.460pohrobok2776 SGWaAP
0.461pučista1154 SGWaAP
0.461sionista5471 SGWaAP
0.462nacionalista17726 SGWaAP