Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boľševický4033 SGWaAP
0.264boľševik14514 SGWaAP
0.306komunistický36634 SGWaAP
0.343fašistický12968 SGWaAP
0.377boľševická3900 SGWaAP
0.392boľševizmus3476 SGWaAP
0.436buržoázny4038 SGWaAP
0.441totalitný9859 SGWaAP
0.442fašista26739 SGWaAP
0.449boľševické1337 SGWaAP
0.451komunista120716 SGWaAP
0.455ľudácky1786 SGWaAP
0.464zločinecký4740 SGWaAP
0.477klérofašistický914 SGWaAP
0.486pohrobok2776 SGWaAP
0.488marxistický3814 SGWaAP
0.491klérofašizmus410 SGWaAP
0.501kolaborant5109 SGWaAP