Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boľševické1337 SGWaAP
0.329komunistické8142 SGWaAP
0.375fašistické5633 SGWaAP
0.379boľševik14514 SGWaAP
0.427boľševická3900 SGWaAP
0.449boľševický4033 SGWaAP
0.451boľševizmus3476 SGWaAP
0.458buržoázne1014 SGWaAP
0.472sovietske11844 SGWaAP
0.480totalitné2380 SGWaAP
0.498kapitalistické3053 SGWaAP
0.503marxistické1330 SGWaAP
0.512nacistické3644 SGWaAP
0.516nacionalistické2398 SGWaAP
0.521Stalinovo946 SGWaAP
0.529okupačné487 SGWaAP
0.535nacionálne837 SGWaAP
0.535ľavicové5710 SGWaAP
0.539cárizmus577 SGWaAP
0.549kontrarevolúcia2647 SGWaAP