Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.252októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.395Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.399cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.430cárizmus577 SGWaAP
0.441októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.453VOSR2329 SGWaAP
0.504sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.526Stalinova3861 SGWaAP
0.527nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.537boľševik14514 SGWaAP
0.540vojna656840 SGWaAP
0.540rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.553dekabrista431 SGWaAP
0.554bielogvardejec466 SGWaAP
0.556Stalin32834 SGWaAP
0.565komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.567revolúcia158240 SGWaAP
0.567ZSSR57329 SGWaAP
0.573Lenin23668 SGWaAP