Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000boľševická3900 SGWaAP
0.292fašistická11983 SGWaAP
0.303boľševik14514 SGWaAP
0.375komunistická80095 SGWaAP
0.377boľševický4033 SGWaAP
0.411totalitná8415 SGWaAP
0.427boľševické1337 SGWaAP
0.428boľševizmus3476 SGWaAP
0.441ľudácka1678 SGWaAP
0.458sionistická2063 SGWaAP
0.460buržoázna6997 SGWaAP
0.469antikomunistická987 SGWaAP
0.472nacistická11489 SGWaAP
0.473proletárska2351 SGWaAP
0.474imperialistická2821 SGWaAP
0.478kolaborantská449 SGWaAP
0.484kontrarevolučná800 SGWaAP
0.493zločinná1877 SGWaAP
0.493šovinistická926 SGWaAP
0.495kontrarevolúcia2647 SGWaAP