Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bočná_ulička3967 SGWaAP
0.281ulička72365 SGWaAP
0.451úzka_ulička9867 SGWaAP
0.499ulica1209416 SGWaAP
0.501výpadovka3724 SGWaAP
0.503rušná18412 SGWaAP
0.534zabočiť11317 SGWaAP
0.544námestíčko3487 SGWaAP
0.559krivolaká_ulička580 SGWaAP
0.561zabočiť_doprava1259 SGWaAP
0.581pešia_zóna36938 SGWaAP
0.587vlaková_stanica11208 SGWaAP
0.587vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.591štvrť107649 SGWaAP
0.594zabočiť_doľava1396 SGWaAP
0.599autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.603lesná_cestička2699 SGWaAP
0.609náprotivný2130 SGWaAP
0.614dvojprúdovka462 SGWaAP
0.618lesík14300 SGWaAP
0.622uzučká1515 SGWaAP
0.624hradská8922 SGWaAP
0.625odbočiť_doľava3562 SGWaAP
0.626drožka2430 SGWaAP