Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000blahorodie746 SGWaAP
0.508veličenstvo12090 SGWaAP
0.518lordstvo2364 SGWaAP
0.527veľkomožný2478 SGWaAP
0.556Výsosť1783 SGWaAP
0.577Veličenstvo2817 SGWaAP
0.582ctihodnosť816 SGWaAP
0.590ráčiť11259 SGWaAP
0.621milosťpán723 SGWaAP
0.621báťuška685 SGWaAP
0.640ponížene2297 SGWaAP
0.650milosťpani1469 SGWaAP
0.663osvietenosť618 SGWaAP
0.669eminencia2284 SGWaAP
0.673veľavážený1302 SGWaAP
0.679magnificencia415 SGWaAP
0.680výsosť8629 SGWaAP
0.686synak8798 SGWaAP
0.688Excelencia1615 SGWaAP
0.689milostivo2654 SGWaAP