Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000blahobytná647 SGWaAP
0.551blahobytný886 SGWaAP
0.587rovnostárska689 SGWaAP
0.596kapitalistická11577 SGWaAP
0.600civilizovaná8665 SGWaAP
0.615malomeštiacka950 SGWaAP
0.624blahobyt31449 SGWaAP
0.642postsocialistická1658 SGWaAP
0.653dekadentná1686 SGWaAP
0.654globalizovaná1490 SGWaAP
0.658meštiacka1504 SGWaAP
0.663utopická2272 SGWaAP
0.668konzumná8768 SGWaAP
0.668beztriedna1089 SGWaAP
0.671postkomunistická9553 SGWaAP
0.672utopistická911 SGWaAP
0.679buržoázna6997 SGWaAP
0.682zaostalá6191 SGWaAP
0.684bezútešná2682 SGWaAP
0.687politicky_korektná673 SGWaAP
0.688vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.689individualistická1297 SGWaAP