Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000blahý524 SGWaAP
0.622blahá460 SGWaAP
0.623blažený9971 SGWaAP
0.639nevýslovný1417 SGWaAP
0.653žalosť1318 SGWaAP
0.664oný11118 SGWaAP
0.668detinstvo422 SGWaAP
0.670blažené1793 SGWaAP
0.672bohumilý963 SGWaAP
0.673bohatiersky460 SGWaAP
0.676pomysel404 SGWaAP
0.677blažená3324 SGWaAP
0.678veliký4378 SGWaAP
0.680premilý464 SGWaAP
0.681velebiť13175 SGWaAP
0.688slastný3710 SGWaAP
0.691premnohý772 SGWaAP
0.693blaženosť12393 SGWaAP
0.696neskonalý437 SGWaAP
0.700oblažovať765 SGWaAP
0.702náramný978 SGWaAP
0.703želieť570 SGWaAP