Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000blýskavica434 SGWaAP
0.406hrmavica862 SGWaAP
0.414povíchrica507 SGWaAP
0.531búrka131130 SGWaAP
0.560mrákava1214 SGWaAP
0.573mračná1086 SGWaAP
0.586fujavica3376 SGWaAP
0.589chmára3780 SGWaAP
0.591chumelica844 SGWaAP
0.602čierťaž446 SGWaAP
0.603metelica1987 SGWaAP
0.606víchrica19296 SGWaAP
0.609bezoblačná522 SGWaAP
0.611hromobitie1336 SGWaAP
0.611víchor8505 SGWaAP
0.620hrmenie3051 SGWaAP
0.626čierňava2623 SGWaAP
0.633pľušť974 SGWaAP
0.634snehová_fujavica914 SGWaAP
0.638severák1928 SGWaAP
0.640prietrž_mračno4512 SGWaAP
0.641búrkový_mrak1150 SGWaAP
0.642hviezdnatá651 SGWaAP
0.642mračno602 SGWaAP