Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000blízkosť304339 SGWaAP
0.203tesná_blízkosť29792 SGWaAP
0.281bezprostredná_blízkosť21639 SGWaAP
0.306blízko65980 SGWaAP
0.469tesné_susedstvo2399 SGWaAP
0.514neďaleko138935 SGWaAP
0.541neďaleko57365 SGWaAP
0.558bezprostredné_susedstvo1097 SGWaAP
0.576hneď_vedľa7383 SGWaAP
0.577bezprostredné_okolie7613 SGWaAP
0.579okolie912812 SGWaAP
0.589susedstvo29024 SGWaAP
0.591nachádzať1550027 SGWaAP
0.637pozdĺž75222 SGWaAP
0.643obklopený32747 SGWaAP
0.645priľahlá24080 SGWaAP
0.645nachádzajúci47034 SGWaAP
0.649nachádzajúca31176 SGWaAP
0.649obklopená16825 SGWaAP
0.658nachádzajúce7918 SGWaAP
0.660priľahlé7931 SGWaAP