Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bizarná12329 SGWaAP
0.347čudesná3742 SGWaAP
0.376podivná13703 SGWaAP
0.388prapodivná1254 SGWaAP
0.412absurdná20186 SGWaAP
0.419groteskná3005 SGWaAP
0.424kuriózna8061 SGWaAP
0.430bizarnosť3201 SGWaAP
0.430bizarný13379 SGWaAP
0.449desivá14221 SGWaAP
0.469komická11014 SGWaAP
0.469čudná26577 SGWaAP
0.470hrôzostrašná6643 SGWaAP
0.477nezvyčajná27822 SGWaAP
0.496tragikomická2655 SGWaAP
0.497úsmevná6400 SGWaAP
0.504podivuhodná4028 SGWaAP
0.516vtipná38924 SGWaAP
0.517bláznivá21777 SGWaAP
0.520pitoreskná555 SGWaAP
0.529obskúrna1088 SGWaAP
0.529nevšedná14793 SGWaAP
0.536nechutná9263 SGWaAP