Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bitevná_loď527 SGWaAP
0.378lietadlová_loď4594 SGWaAP
0.392krížnik5111 SGWaAP
0.412torpédoborec2226 SGWaAP
0.451fregata2128 SGWaAP
0.535eskadra1919 SGWaAP
0.547vojnové_námorníctvo802 SGWaAP
0.548kráľovské_námorníctvo557 SGWaAP
0.548loď384431 SGWaAP
0.553ponorka25031 SGWaAP
0.555námorníctvo9395 SGWaAP
0.573korveta639 SGWaAP
0.579galéra1165 SGWaAP
0.585vzducholoď4562 SGWaAP
0.585flotila25194 SGWaAP
0.596pechota8675 SGWaAP
0.604americké_námorníctvo1972 SGWaAP
0.606obrnená2525 SGWaAP
0.609ponorková822 SGWaAP
0.610vojenské_námorníctvo2025 SGWaAP
0.612výsadková1457 SGWaAP
0.616bombardovacia737 SGWaAP