Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biskupstvo11888 SGWaAP
0.151arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.402nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.413prepoštstvo686 SGWaAP
0.465diecéza45229 SGWaAP
0.469gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.489arcidiecéza11179 SGWaAP
0.491biskupské3322 SGWaAP
0.504eparchia6373 SGWaAP
0.504biskup286883 SGWaAP
0.511kapitula9554 SGWaAP
0.514Ostrihomský1751 SGWaAP
0.516Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.518benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.523arcibiskupský5204 SGWaAP
0.526apoštolská_stolica1836 SGWaAP
0.530rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.531ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.531prepošt3157 SGWaAP
0.533duchovenstvo7189 SGWaAP
0.534biskupský15424 SGWaAP
0.538kanonik9390 SGWaAP
0.540exarchát1045 SGWaAP
0.541opátstvo7892 SGWaAP