Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biskupské3322 SGWaAP
0.390arcibiskupské823 SGWaAP
0.413pápežské4504 SGWaAP
0.466kňazské5121 SGWaAP
0.491biskupstvo11888 SGWaAP
0.499apoštolské3741 SGWaAP
0.527biskup286883 SGWaAP
0.539arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.541biskupská7797 SGWaAP
0.569arcibiskup91698 SGWaAP
0.579cirkevné24655 SGWaAP
0.583Apoštolský1335 SGWaAP
0.585rehoľné2521 SGWaAP
0.586kňazstvo19851 SGWaAP
0.586kanonik9390 SGWaAP
0.587ctihodné470 SGWaAP
0.590jezuitské1277 SGWaAP
0.594Petrov_nástupca1951 SGWaAP
0.599katolícke21666 SGWaAP
0.599biskupský15424 SGWaAP
0.602biskupský_stolec1058 SGWaAP
0.603kánonické1028 SGWaAP
0.612pastoračné2772 SGWaAP
0.613diecéza45229 SGWaAP
0.615diecézny_biskup10577 SGWaAP