Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.144Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.224Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.280synoda21520 SGWaAP
0.287Synoda1403 SGWaAP
0.459apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.463synodálne648 SGWaAP
0.473exhortácia2118 SGWaAP
0.476generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.495synodálna910 SGWaAP
0.503synodálny_otec1677 SGWaAP
0.507generálna_kapitula1385 SGWaAP
0.538diecézna_synoda644 SGWaAP
0.558rímska_kúria2823 SGWaAP
0.558pápež_František47550 SGWaAP
0.563generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.564svätý_Otec74820 SGWaAP
0.565biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.569plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.570kardinál101854 SGWaAP