Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.377Konferencia_biskup10483 SGWaAP
0.429kardinál101854 SGWaAP
0.464episkopát1716 SGWaAP
0.464diecéza45229 SGWaAP
0.475synoda21520 SGWaAP
0.480arcibiskup91698 SGWaAP
0.486biskup286883 SGWaAP
0.498KBS22205 SGWaAP
0.519Synoda1403 SGWaAP
0.526rímska_kúria2823 SGWaAP
0.534arcidiecéza11179 SGWaAP
0.542svätá_stolica24445 SGWaAP
0.542diecézny_biskup10577 SGWaAP
0.544nuncius3108 SGWaAP
0.547Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.554katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.554prímas2456 SGWaAP
0.555kongregácia25107 SGWaAP
0.559ekumenická7496 SGWaAP
0.561pápež_František47550 SGWaAP