Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biotechnológia9481 SGWaAP
0.361molekulárna_biológia3385 SGWaAP
0.440farmakológia3931 SGWaAP
0.446biotechnologický1576 SGWaAP
0.470mikrobiológia4126 SGWaAP
0.486genetické_inžinierstvo1746 SGWaAP
0.489biochémia7689 SGWaAP
0.492génové_inžinierstvo900 SGWaAP
0.497potravinárstvo14882 SGWaAP
0.506virológia1023 SGWaAP
0.515mikroelektronika1559 SGWaAP
0.516materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.516farmácia13941 SGWaAP
0.519environmentalistika3785 SGWaAP
0.521agrochémia504 SGWaAP
0.525biológia40899 SGWaAP
0.545ekológia36863 SGWaAP
0.548biofyzika1710 SGWaAP
0.549molekulárna_genetika581 SGWaAP
0.556inžinierstvo16321 SGWaAP