Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bioetika4281 SGWaAP
0.558antropológia10425 SGWaAP
0.572etik1077 SGWaAP
0.573etika63827 SGWaAP
0.581Teologický1340 SGWaAP
0.591religionistika2883 SGWaAP
0.592sociológia20248 SGWaAP
0.598subkomisia3282 SGWaAP
0.614pastorálna_teológia771 SGWaAP
0.617ošetrovateľstvo15540 SGWaAP
0.619humanitná_veda5776 SGWaAP
0.624etická30811 SGWaAP
0.625interdisciplinárna3398 SGWaAP
0.631embryológia872 SGWaAP
0.633gerontológia761 SGWaAP
0.633dogmatická_teológia533 SGWaAP
0.643antropologická2797 SGWaAP
0.643biblistika412 SGWaAP
0.645evolučná_biológia655 SGWaAP