Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bilaterálny8325 SGWaAP
0.343bilaterálna12844 SGWaAP
0.416dvojstranný4137 SGWaAP
0.468multilaterálny1832 SGWaAP
0.483multilaterálna2920 SGWaAP
0.501Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.529bilaterálne1352 SGWaAP
0.544bilaterálne2112 SGWaAP
0.547dvojstranná5846 SGWaAP
0.548západný_Balkán5745 SGWaAP
0.602strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.604multilaterálne1030 SGWaAP
0.614nadviazanie_diplomatický894 SGWaAP
0.616bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.638zahraničnoobchodný455 SGWaAP
0.649cezhraničná_spolupráca16954 SGWaAP
0.652inštitucionálny9550 SGWaAP
0.653dvojstranné1771 SGWaAP
0.671diplomatický24543 SGWaAP
0.671cezhraničný17041 SGWaAP
0.679blízkovýchodný_mierový726 SGWaAP
0.681diplomacia57080 SGWaAP