Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.384bilaterálne2112 SGWaAP
0.420rokovanie507179 SGWaAP
0.456dvojstranné1771 SGWaAP
0.569trojstranné851 SGWaAP
0.569summit72378 SGWaAP
0.577delegácia72321 SGWaAP
0.591vrcholná_schôdzka1089 SGWaAP
0.600samit9397 SGWaAP
0.614multilaterálne1030 SGWaAP
0.616bilaterálny8325 SGWaAP
0.618dvojdňový_summit827 SGWaAP
0.620panelová_diskusia6816 SGWaAP
0.621rokovať170999 SGWaAP
0.621stretnutie1457153 SGWaAP
0.625konštruktívny_dialóg1928 SGWaAP
0.639plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.641strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.641koaličné_rokovanie2133 SGWaAP
0.645medzivládna7992 SGWaAP