Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bilaterálna12844 SGWaAP
0.331dvojstranná5846 SGWaAP
0.343bilaterálny8325 SGWaAP
0.395multilaterálna2920 SGWaAP
0.444bilaterálne1352 SGWaAP
0.530medzivládna7992 SGWaAP
0.532bilaterálne2112 SGWaAP
0.551dvojstranný4137 SGWaAP
0.612Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.623trojstranná1217 SGWaAP
0.626dvojstranné1771 SGWaAP
0.628strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.634recipročná2117 SGWaAP
0.634multilaterálny1832 SGWaAP
0.635medzištátna5638 SGWaAP
0.644rámcová18572 SGWaAP
0.651mnohostranná4638 SGWaAP
0.654multilaterálne1030 SGWaAP
0.674bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.681západný_Balkán5745 SGWaAP
0.684partnerská53833 SGWaAP