Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bigotnosť752 SGWaAP
0.398náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.400fanatizmus8065 SGWaAP
0.420fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.430netolerancia4541 SGWaAP
0.444dogmatizmus2038 SGWaAP
0.462spiatočníctvo648 SGWaAP
0.473pokrytectvo12995 SGWaAP
0.474sektárstvo1071 SGWaAP
0.475morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.482nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.485zadubenosť887 SGWaAP
0.494náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.496opovrhovanie2915 SGWaAP
0.496relativizmus5097 SGWaAP
0.500tmárstvo1318 SGWaAP
0.503namyslenosť3052 SGWaAP
0.506elitárstvo1168 SGWaAP
0.508bigotná589 SGWaAP
0.508úzkoprsosť543 SGWaAP
0.509šovinizmus3737 SGWaAP
0.510sekularizmus3288 SGWaAP
0.514amorálnosť1417 SGWaAP
0.514nadutosť2296 SGWaAP
0.515nenávisť113468 SGWaAP
0.516politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.517nemravnosť3259 SGWaAP
0.517povýšenosť1878 SGWaAP
0.518povýšenectvo1034 SGWaAP
0.519neviera3406 SGWaAP
0.523povrchnosť7196 SGWaAP
0.526kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.528konformizmus1169 SGWaAP
0.528tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.528oportunizmus2274 SGWaAP
0.528antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.532vlažnosť1279 SGWaAP
0.533pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.534falošnosť3045 SGWaAP
0.534konzervativizmus7677 SGWaAP
0.534sebeckosť3270 SGWaAP
0.537klerikalizmus1156 SGWaAP
0.537radikalizmus4674 SGWaAP
0.538nerozumnosť1145 SGWaAP
0.540autoritárstvo1271 SGWaAP
0.540zvrátenosť6688 SGWaAP