Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bigotnosť752 SGWaAP
0.398náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.400fanatizmus8065 SGWaAP
0.420fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.430netolerancia4541 SGWaAP
0.444dogmatizmus2038 SGWaAP
0.462spiatočníctvo648 SGWaAP
0.473pokrytectvo12995 SGWaAP
0.474sektárstvo1071 SGWaAP
0.475morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.482nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.485zadubenosť887 SGWaAP
0.494náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.496opovrhovanie2915 SGWaAP
0.496relativizmus5097 SGWaAP
0.500tmárstvo1318 SGWaAP
0.503namyslenosť3052 SGWaAP
0.506elitárstvo1168 SGWaAP
0.508bigotná589 SGWaAP
0.508úzkoprsosť543 SGWaAP
0.509šovinizmus3737 SGWaAP
0.510sekularizmus3288 SGWaAP
0.514amorálnosť1417 SGWaAP
0.514nadutosť2296 SGWaAP