Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bigotný1642 SGWaAP
0.376fanatický7444 SGWaAP
0.385náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.400sektár1994 SGWaAP
0.404netolerantný2591 SGWaAP
0.423zadubený1447 SGWaAP
0.429spiatočník855 SGWaAP
0.460tmár524 SGWaAP
0.465pomýlený4997 SGWaAP
0.467neznaboh1244 SGWaAP
0.470úzkoprsý1279 SGWaAP
0.470fundamentalista5025 SGWaAP
0.471pokrytecký2959 SGWaAP
0.472liberálny25259 SGWaAP
0.473fundamentalistický1751 SGWaAP
0.477ateista41462 SGWaAP
0.477spiatočnícky1142 SGWaAP
0.482prudérny485 SGWaAP
0.483svätuškár1035 SGWaAP
0.492neverec2613 SGWaAP
0.494militantný4887 SGWaAP
0.495ateistický4237 SGWaAP
0.500úchylný2721 SGWaAP