Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bigotná589 SGWaAP
0.439fanatická2590 SGWaAP
0.494puritánska939 SGWaAP
0.504úzkoprsá542 SGWaAP
0.508bigotnosť752 SGWaAP
0.534netolerantná937 SGWaAP
0.536neveriaca2438 SGWaAP
0.539spiatočnícka695 SGWaAP
0.545pobožná1534 SGWaAP
0.549ateistická3763 SGWaAP
0.553bigotný1642 SGWaAP
0.557zvrhlá2457 SGWaAP
0.566nevzdelaná1651 SGWaAP
0.566pokrytecká2561 SGWaAP
0.569pravoverná636 SGWaAP
0.569povýšenecká980 SGWaAP
0.571malomeštiacka950 SGWaAP
0.572despotická1055 SGWaAP
0.573zakomplexovaná1163 SGWaAP
0.574farizejská721 SGWaAP
0.575prudérna612 SGWaAP
0.579hysterická5491 SGWaAP
0.579tradicionalistická535 SGWaAP
0.581zadubená403 SGWaAP
0.582katolíčka4121 SGWaAP