Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bieloruský12993 SGWaAP
0.320ukrajinský71137 SGWaAP
0.329lotyšský6232 SGWaAP
0.346kazašský5019 SGWaAP
0.356litovský6255 SGWaAP
0.369azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.378moldavský3554 SGWaAP
0.381ruský315966 SGWaAP
0.395gruzínsky9366 SGWaAP
0.460rumunský27788 SGWaAP
0.471uzbecký1830 SGWaAP
0.477srbský38720 SGWaAP
0.478slovinský15506 SGWaAP
0.478macedónsky5459 SGWaAP
0.480bieloruské2305 SGWaAP
0.486estónsky5284 SGWaAP
0.497poľský148383 SGWaAP
0.502petrohradský2279 SGWaAP
0.506bulharský21071 SGWaAP
0.511Alexander_Lukašenko2884 SGWaAP
0.521Dmitrij9096 SGWaAP
0.524moskovský15528 SGWaAP
0.527čiernohorský2254 SGWaAP
0.533arménsky5509 SGWaAP
0.539kirgizský1392 SGWaAP