Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bielogvardejec466 SGWaAP
0.464boľševik14514 SGWaAP
0.488cárizmus577 SGWaAP
0.501ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.510domobranec714 SGWaAP
0.522okupant9714 SGWaAP
0.526červenoarmejec1409 SGWaAP
0.537ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.539krymský_Tatár1023 SGWaAP
0.553pučista1154 SGWaAP
0.553kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.554boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.558sovietske11844 SGWaAP
0.560ataman847 SGWaAP