Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biedny19060 SGWaAP
0.346úbohý26529 SGWaAP
0.429ubiedený879 SGWaAP
0.477biedne4881 SGWaAP
0.479biedna11859 SGWaAP
0.481chudobný145488 SGWaAP
0.488mizerný11701 SGWaAP
0.524bieda60055 SGWaAP
0.546zúbožený3324 SGWaAP
0.559úbožiak8766 SGWaAP
0.565utrápený4304 SGWaAP
0.575žalostný8735 SGWaAP
0.577strápený792 SGWaAP
0.585bedár4960 SGWaAP
0.585biedne8175 SGWaAP
0.593žobrácky731 SGWaAP
0.594chatrný2024 SGWaAP
0.604bieda1152 SGWaAP
0.636nevďačný3189 SGWaAP
0.638trieť_bieda938 SGWaAP
0.639skazený7107 SGWaAP
0.641ničomný834 SGWaAP
0.641žobrák22698 SGWaAP