Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biedne8175 SGWaAP
0.363mizerne6376 SGWaAP
0.386úboho2370 SGWaAP
0.484biedna11859 SGWaAP
0.523otrasne5130 SGWaAP
0.526biedne4881 SGWaAP
0.534chudobne2734 SGWaAP
0.538nedobre4475 SGWaAP
0.560zle506906 SGWaAP
0.576divne18536 SGWaAP
0.585biedny19060 SGWaAP
0.587blbo6074 SGWaAP
0.593hnusne5863 SGWaAP
0.597divno875 SGWaAP
0.606žalostne7886 SGWaAP
0.619katastrofálne6693 SGWaAP
0.620opustene1241 SGWaAP
0.623mizerná11263 SGWaAP
0.637čudne19566 SGWaAP
0.638obstojne3669 SGWaAP
0.648zúbožene501 SGWaAP