Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biedna11859 SGWaAP
0.366mizerná11263 SGWaAP
0.407úbohá19094 SGWaAP
0.470žalostná4521 SGWaAP
0.479biedny19060 SGWaAP
0.484biedne8175 SGWaAP
0.496biedne4881 SGWaAP
0.519chabá7103 SGWaAP
0.537otrasná8146 SGWaAP
0.549chatrná1706 SGWaAP
0.559bieda60055 SGWaAP
0.590chudobná67419 SGWaAP
0.592skromná29061 SGWaAP
0.613zúbožená1279 SGWaAP
0.621nedôstojná3559 SGWaAP
0.629bieda1152 SGWaAP
0.640katastrofálna14080 SGWaAP
0.651bezútešná2682 SGWaAP
0.663ubiedený879 SGWaAP
0.669príšerná8844 SGWaAP
0.669zaostalá6191 SGWaAP
0.670podpriemerná4876 SGWaAP
0.675zlá386161 SGWaAP