Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biedermeier853 SGWaAP
0.347empír493 SGWaAP
0.427rokoko1955 SGWaAP
0.432barok14167 SGWaAP
0.436klasicizmus6827 SGWaAP
0.436secesia4345 SGWaAP
0.452neoklasicizmus559 SGWaAP
0.485historizmus2191 SGWaAP
0.520romantizmus12850 SGWaAP
0.528secesné600 SGWaAP
0.535art_deco1521 SGWaAP
0.540impresionizmus2995 SGWaAP
0.544gotika7106 SGWaAP
0.551funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.552secesný3767 SGWaAP
0.553rokokový1848 SGWaAP
0.554renesancia23847 SGWaAP
0.560manierizmus887 SGWaAP
0.565rokoková1520 SGWaAP
0.571kubizmus2577 SGWaAP
0.579neskorá_gotika711 SGWaAP
0.594empírový928 SGWaAP