Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bieda60055 SGWaAP
0.393bieda1152 SGWaAP
0.493mizéria5609 SGWaAP
0.504chudoba125009 SGWaAP
0.512nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.524biedny19060 SGWaAP
0.529nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.545úbohosť5756 SGWaAP
0.550zaostalosť5008 SGWaAP
0.556beznádej21631 SGWaAP
0.559biedna11859 SGWaAP
0.577morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.578poroba2954 SGWaAP
0.581zloba21598 SGWaAP
0.584opustenosť4916 SGWaAP
0.587marazmus6550 SGWaAP
0.605podlosť3793 SGWaAP
0.606neľudskosť2374 SGWaAP
0.606bezmocnosť22408 SGWaAP
0.611biedne4881 SGWaAP
0.614zúfalosť1647 SGWaAP
0.615ubiedený879 SGWaAP
0.616potupa8079 SGWaAP
0.616chamtivosť12734 SGWaAP
0.617trieť_bieda938 SGWaAP
0.619bezútešnosť1423 SGWaAP
0.619bezcitnosť2602 SGWaAP
0.630útrapy15006 SGWaAP
0.630hanba101220 SGWaAP
0.635bezprávie6795 SGWaAP
0.636zúfalstvo47404 SGWaAP
0.639bezradnosť7155 SGWaAP
0.639tuposť3460 SGWaAP
0.642trýzeň2416 SGWaAP
0.643zadubenosť887 SGWaAP
0.644nenásytnosť2723 SGWaAP
0.645bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.646nevďačnosť2031 SGWaAP
0.647krutosť20498 SGWaAP
0.649osamotenosť1880 SGWaAP
0.650ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.650žalosť1318 SGWaAP
0.651utrpenie155408 SGWaAP
0.651spupnosť1331 SGWaAP